Uzrauga un saglabā informāciju par visiem degvielas uzpildes gadījumiem. Aktuālā informācija parādās uz LCD displeja.