Rezervuāru noplūdes sistēma ir paredzēta, lai konstatētu un norādītu kur tieši rezervuārā ir radusies noplūde. Tā kā šīs sistēmas tiek uzstādītas dubultsienu rezervāriem – ja notiek noplūde, tā notiek starp tvertņu sienām, pasargājot apkārtējo vidi no piesārņojuma.
Vienu sistēmu var uzstādīt vairākiem pazemes vai vienam virszemes rezervuāram.
Kā tā strādā? Sistēmā tiek uzturēts 0.4 bar spiediens, lai kontrolētu tvertnes ārējās un iekšējās sienas hermētiskumu. Spiediena kritums (ārpus iestātītā mainīguma diapazona rezultāta) ir sistēmas avārijas signāls. Savukārt indikatora iekrāsošanās ir signāls par ūdens vai degvielas klātbūtni starpsienas telpā.